2014-cü ilin ilk yarımilliyi ərzində qiymətli kağızlar bazarının bütün seqmentləri üzrə aparılan əməliyyatların sayı və həcmində əhəmiyyətli canlanma müşahidə olunmuş və bazarın həcmi ötən ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 86 faiz artaraq 5,9 milyard manata yüksəlmişdir ki, bu da 2013-cü ilin yekununun 70 faizinə bərabərdir. Dövr ərzində kapital bazarları vasitəsi ilə maliyyələşmə meyllərinin artım tendensiyası davam etmiş və ilkin bazarda əməliyyatların sayı 2 dəfə, həcmi isə 3 dəfə artaraq 1,7 milyard manata yüksəlmişdir. Hesabat dövründə həmçinin bütün növ qiymətli kağızların təkrar bazar ticarətində əhəmiyyətli canlanma qeydə alınmış və təkrar bazarda əqdlərin sayı və ticarətin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 13,4 faiz və 61 faiz artmışdır. Bütövlükdə, dövr ərzində qiymətli kağızlar bazarının həcmi ÜDM-in 21 faizinə bərabər olmuşdur.

Hesabat dövrü ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarında həm əqdlərin sayında, həm də əməliyyatların həcmində yüksək templi artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövr ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarında əqdlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24 faiz, həcmi isə 3,1 dəfə artaraq 2 milyard manat təşkil etmişdir. Ümumilikdə, 2014-cü ilin birinci yarımilliyi ərzində korporativ qiymətli kağızlar sektorunun həcmi 2013-cü ilin yekun həcmini 12,3 faiz üstələmişdir.

2014-cü ilin ilk 6 ayı ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarının səhm seqmentində ticarətin həcmi 2,7 dəfə artaraq 748,9 milyon manat təşkil etmişdir. Real sektor təmsilçilərinin və xüsusi olaraq bankların səhm bazarı vasitəsilə aktiv maliyyələşməsi səhmlərin ilkin bazarını ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,3 dəfə artıraraq 732,7 milyon manata çatdırmışdır. 

Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) təminatlı istiqrazlarının təkrar ticarətinin aktivləşməsi fonunda korporativ istiqrazlar bazarı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,5 dəfə artaraq 1,2 milyard manata yüksəlmişdir. Artım korporativ istiqrazlar bazarının hər 2 seqmentində müşahidə olunmuşdur. Belə ki, hesabat dövrü ərzində ilkin bazarda 826,5 milyon manatlıq, təkrar bazarda isə 375,3 milyon manatlıq istiqraz ticarəti baş tutmuşdur ki, bu da ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,8 dəfə və 2,2 dəfə çoxdur. 

Dövr ərzində korporativ istiqrazlar bazarının ən likvid aləti olan AİF-in istiqrazlarının ticarəti ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə artaraq 349,5 milyon manat təşkil etmişdir. Bu alətlərin ilkin bazarında 40,2 milyon manat həcmində yerləşdirmə baş tutmuş, təkrar bazarında isə 309,3 milyon manat həcmində əməliyyatlar qeydə alınmışdır ki, bu da ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 30 faiz və 2,3 dəfə çoxdur. 

Hesabat dövrü ərzində dövlət qiymətli kağızlar bazarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 55 faiz artaraq 4 milyard manata yüksəlmişdir. Cari ilin mart ayı ərzində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən xarici bazarlarda ilk dəfə olaraq 1,25 milyard manat həcmində avroistiqrazlar yerləşdirilmişdir. Avroistiqrazlara 160-dan çox ölkənin institusional investorları tərəfindən böyük maraq göstərilmiş və tələbat təklifdən 4 dəfə artıq olmuşdur. Bununla yanaşı, Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları ilə yerli bazarda ticarətin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9 faiz artaraq 60,7 milyon manata çatmışdır. Artım dövlət istiqrazları bazarının hər iki seqmentində müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövr ərzində 47,9 milyon manatlıq dövlət istiqrazları yerləşdirilmiş, bu alətlərin təkrar bazar ticarəti isə 12,7 milyon manat olmuşdur ki, bu da ötən ilin analoji göstəricisindən müvafiq olaraq 3 faiz və 43 faiz çoxdur. 2014-cü ilin ilk 6 ayı ərzində Mərkəzi Bankın notları ilə ilkin bazarda ticarətin həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 39 faiz azalaraq 109,1 milyon manat təşkil etsə də, bu növ alətlərin təkrar bazar ticarəti 6,9 dəfə artaraq 302,8 milyon manata yüksəlmişdir. Bütövlükdə not bazarında ticarətin həcmi 84 faiz artaraq 411,9 milyon manata çatmışdır. Bununla yanaşı, hesabat dövrünün birinci yarısından etibarən qiymətli kağızlar bazarında ilk dəfə olaraq yeni növ alətlə - korporativ istiqrazlarla repo/əks-repo əməliyyatları həyata keçirilmiş, bütövlükdə cari ilin birinci yarımilliyi ərzində baş tutmuş repo/əks-repo əməliyyatlarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 53 faiz artaraq 3,5 milyard manat təşkil etmişdir.

Son xəbərlər