2014-cü ilin birinci rübü ərzində qiymətli kağızlar bazarının bütün seqmentləri üzrə aparılan əməliyyatların sayı və həcmində müşahidə olunan canlanma nəticəsində bazarın həcmi ötən ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 2,4 dəfə artaraq 4 milyard manata çatmışdır ki, bu da qeyri-neft ÜDM-nin 56 faizinə bərabərdir. Dövr ərzində şirkətlərin kapital bazarları vasitəsi ilə maliyyələşmə meyllərinin artması qiymətli kağızlar bazarında ilkin bazar əməliyyatlarının sayının 3,1 dəfə, həcminin isə 68 faiz artaraq 326,3 milyon manat təşkil etməsinə səbəb olmuşdur. Bununla yanaşı, bütün növ qiymətli kağızların təkrar bazar ticarəti üzrə əqdlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,2 faiz, həcmi isə 2,5 dəfə artaraq 3,7 milyard manat təşkil etmişdir ki, bu da bazarda maliyyə alətləri üzrə likvidliyin formalaşmasının göstəricisidir.

Hesabat dövrü ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarında əhəmiyyətli canlanma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövr ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,9 dəfə artaraq 564,2 milyon manat təşkil etmişdir ki, nəticədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının ümumi qiymətli kağızlar bazarında xüsusi çəkisi ötən ilin müvafiq göstəricisindən 5 faiz çox olmuşdur. Səhm bazarı vasitəsilə maliyyələşmə meyllərində cari rüb ərzində əhəmiyyətli aktivlik müşahidə olunmuşdur. Belə ki, dövr ərzində səhmlərin ilkin bazarında həyata keçirimiş əqdlərin sayı 6,7 dəfə, həcmi isə 5,1 dəfə artmışdır. 

2014-cü ilin ilk 3 ayı ərzində korporativ qiymətli kağızlar bazarının səhm seqmentində mühüm irəliləyiş qeydə alınmışdır. Belə ki, kommersiya banklarının fond bazarı vasitəsilə öz kapitallarını artırmaq təşəbbüsləri səhm bazarının 2,6 dəfə artaraq 235,3 milyon manat təşkil etməsi ilə nəticələnmişdir. 

Cari ilin birinci rübü ərzində korporativ istiqrazlar bazarı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,1 dəfə artaraq 328,9 milyon manat təşkil etmişdir. Bu növ alətlərlə ilkin bazarda aparılan əməliyyatların həcmi 30 faiz artaraq 38,2 milyon manat təşkil etmişdir. Korporativ istiqrazlar bazarının ən likvid aləti olan Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) istiqrazlarının təkrar bazarında müşahidə olunan canlanma bütövlükdə korporativ istiqrazlar ilə təkrar bazar əməliyyatlarının həcminin 11,8 dəfə artaraq 290,6 milyon manat təşkil etməsi ilə nəticələnmişdir.

Hesabat dövrü ərzində dövlət qiymətli kağızlar bazarının həcmi 2,3 dəfə artaraq 3,4 milyon manat təşkil etmişdir. Dövr ərzində bu sektorda ən əhəmiyyətli hadisə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 1,25 milyard manat həcmində avro istiqrazların xarici bazarlarda yerləşdirilməsi olmuşdur. Belə ki, avro istiqrazlara 160-dan çox ölkənin institusional investorları tərəfindən böyük maraq göstərilmiş və nəticədə bu növ qiymətli kağızlara olan tələbat təklifdən 4 dəfə artıq olmuşdur. Bütövlükdə 2014-cü ilin ilk rübü ərzində 5,5 milyon manat həcmində dövlət istiqrazlarının və 144,9 milyon manat həcmində Mərkəzi Bankın notlarının ticarəti həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, dövr ərzində qiymətli kağızlar bazarında həyata keçirilmiş repo/əks repo əməliyyatlarının həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 dəfə artaraq 3,3 milyon manat təşkil etmişdir.

Son xəbərlər