2013-cü il ərzində qiymətli kağızlar bazarını xarakterizə edən əsas amillər yumşaq və stimullaşdırıcı pul siyasəti fonunda şirkətlərin fond bazarından maliyyələşməsinin və qiymətli kağızların təkrar ticarətinin aktivləşməsi olmuşdur. Belə ki, hesabat dövrü ərzində qeyd olunan struktur amillərinin təsiri nəticəsində qiymətli kağızlar bazarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən dövlət qiymətli kağızlar seqmentinin azalmasına baxmayaraq, qeyri-neft sektorunun maliyyələşməsinə birbaşa xidmət edən korporativ qiymətli kağızlar bazarında artım müşahidə olunmuşdur. Dövr ərzində qiymətli kağızlar bazarının həcmi ortalama aylıq 46 faiz artaraq 8,8 milyard manata çatmışdır ki, bu da ÜDM-in 15,3 faizini, qeyri-neft ÜDM-nin isə 27 faizini təşkil etmişdir.

2013-cü il ərzində şirkətlərin korporativ qiymətli kağızlar bazarından maliyyələşməsi və korporativ alətlərin təkrar ticarətinin yüksək templi artımı nəticəsində korporativ qiymətli kağızlar bazarı ötən il ilə müqayisədə 31 faiz artaraq 1,7 milyard manat təşkil etmişdir. Belə ki, il ərzində maliyyə sektorunu təmsil edən şirkətlərin fond bazarı vasitəsilə kapital cəlb etmək təşəbbüsləri, eləcə də real sektorda fəaliyyət göstərən şirkətlərin səhmlərinin təkrar bazar ticarətində müşahidə olunan aktivlik səhm bazarının ortalama aylıq 66 faiz artaraq 573,2 milyon manat təşkil etməsi ilə nəticələnmişdir. 

Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) təminatlı istiqrazlarının ticarətində əhəmiyyətli artım ilə yanaşı özəl sektorun təmsilçilərinin borc alətləri vasitəsi ilə maliyyələşməyə marağının artması korporativ istiqrazlar bazarında əqdlərin sayının ötən illə müqayisədə 52 faiz, həcminin isə 60 faiz artaraq 1,2 milyard manat təşkil etməsi ilə nəticələnmişdir. Belə ki, dövr ərzində AİF-in istiqrazları bazarının həcmi 2,5 dəfə artaraq 761,1 milyon manat, korporativ istiqrazların təkrar bazar ticarətinin həcmi isə 2,2 dəfə artaraq 819 milyon manat təşkil etmişdir. 

2013-cü il ərzində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazların həcminin azalması, eləcə də Mərkəzi Bank tərəfindən aparılan yumşaq pul siyasəti fonunda not bazarı və repo əməliyyatlarında müşahidə olunan azalma dövlət qiymətli kağızlar bazarının həcminin 12 faiz geriləyərək 7,1 milyard manat təşkil etməsi ilə nəticələnmişdir. Buna baxmayaraq dövr ərzində dövlət istiqrazlarının təkrar bazar ticarəti 42 faiz, dövlət istiqrazları ilə aparılmış repo/əks-repo əməliyyatlarının həcmi isə 2,7 dəfə artmışdır.

Son xəbərlər